Философия

През 1990 година ние, арх. Михаил Стойчев и арх. Лада Камиларова създадохме АРХИНЕКС, опирайки се на придобития вече опит и водени от стремеж да прилагаме постоянно развиващите се идеи за изграждане на красив и удобен свят. Отдадени изцяло на любимата професия, заедно с нашите партньори и сътрудници създадохме множество проекти и реализации на сгради и пространства. Те са подчинени на разбиранията ни за проста и безупречна функция, лаконичен и ненатрапчив образ.
Убедени сме в призванието на архитекта да търси и предлага новаторството, за да бъде в синхрон с непрестанния човешки прогрес. Архитектурата която създаваме е следствие от конкретното й предназначение, от връзката й с околната среда, от климатичните особености, от екологичните строителни материали, от икономическата целесъобразност на всяко решение, от естетическите принципи за хармония, съчетани с прозаичните изисквания за пестеливост и ред. И в крайна сметка всичко това съобразено и специално насочено към индивидуалните изисквания и специфичните характеристики на всеки наш ВЪЗЛОЖИТЕЛ – КЛИЕНТ.

Философия

През 1990 година ние, арх. Михаил Стойчев и арх. Лада Камиларова създадохме АРХИНЕКС, опирайки се на придобития вече опит и водени от стремеж да прилагаме постоянно развиващите се идеи за изграждане на красив и удобен свят. Отдадени изцяло на любимата професия, заедно с нашите партньори и сътрудници създадохме множество проекти и реализации на сгради и пространства. Те са подчинени на разбиранията ни за проста и безупречна функция, лаконичен и ненатрапчив образ.
Убедени сме в призванието на архитекта да търси и предлага новаторството, за да бъде в синхрон с непрестанния човешки прогрес. Архитектурата която създаваме е следствие от конкретното й предназначение, от връзката й с околната среда, от климатичните особености, от екологичните строителни материали, от икономическата целесъобразност на всяко решение, от естетическите принципи за хармония, съчетани с прозаичните изисквания за пестеливост и ред. И в крайна сметка всичко това съобразено и специално насочено към индивидуалните изисквания и специфичните характеристики на всеки наш ВЪЗЛОЖИТЕЛ – КЛИЕНТ.

Екип

 • арх. Михаил Стойчев - водещ архитект
 • арх. Лада Камиларова - водещ архитект
 • арх. Елена Стойчева - архитект, урбанист
 • арх. Ива Стойчева
 • арх. Бойка Камиларова
 • арх. Борис Камиларов 2004, с огромно уважение към твореца и професионалиста
 •  
 • Силвия Теменлиева - счетоводство
 •  
 • к.арх. Росица Радомирова
 •  
 • к.арх. Десислава Михайлова
 • к.арх. Мариан Денев
 • к.арх. Цветомир Павлов
 • к.арх. Владимир Гигов
 • к.арх. Мария Иванова
 • к.арх. Атанас Чучев
 • к.арх. Нева Дамянова
 • к.арх. Ясен Стоилов
 • к.арх.Емил Христов
 • к.арх .Асеня Димова
 • к.арх. Даниел Георгиев
 • к.арх. Галя Николова
 • к.арх. Мануел Мануелян

Партньори

Строителни конструкции

 • АРКОН ЕООД
 • СЕА Харалампиев ООД
 • САБА Инженеринг ЕООД
 • ЕТ АРКОНИКС- Константин Проданов

Отопление и вентилации

 • Термовент груп ЕООД
 • Кермит EOOД

Eлектроинсталации

 • Елдизайн ООД
 • Мария Попова ЕООД

Водопроводни инсталации

 • ВАГ ООД
 • ЕТ Любка Босилкова

Вертикална планировка

 • Теранекс 76 ЕООД
 • ДИАМ 2000 ООД
 • ЛОБОС 6 ЕООД

Паркоустройство и ландшафт

 • Студио Гурков ЕООД
 • Грийн Лайн ЕТ- Ганчо Бакалов
 • РД ЯРД ООД
 • АВАНГАРДЪН ООД

Aрхитектурна акустика

 • Фенд Ф Консулт България

Проект за безопасност и здраве

 • Аргус Консулт ЕООД

Системи за охрана и наблюдение

 • Систера технолоджи ООД

Технология

 • АР Инженеринг ЕООД

Укрепване с геосинтетични материали

 • Ранконик СД

Медицинска технология

 • ЕТ Актив - ВЕВ

Акустична технология

 • Динакорд
 • Акустична технология ЕООД

Басейни и спа технологии

 • НОЛА
 • PS България
 • АКВАТЕК ООД

Пожарна безопасност

 • ГРОЗДАНОВ КОНСУЛТ ЕООД

Сградна автоматизция

 • РАЙЗИНГ-БМС ООД

Стени за катерене и атракционни съоръжения

 • Уолтопия ООД

Маркетингово проучване

 • ДЖИ КЪНСАЛТИНГ ЕООД

Награди

Клиенти и референции

арх. Михаил Стойчев

 • Роден 1955 в Бургас
 • 1981 - дипломира в архитектурния факултет на ВИАС - София, катедра Обществени сгради
 • 1981 - 1982 - проектант в Районна проектантска организация - Бургас.
 • 1982 - 1990 - проектант в КНИПИАТ Главпроект - София :
  • 1982 - 1983 - дирекция Правителствени обекти
  • 1983 - 1987 - дирекция Гражданско строителство
  • 1987 - 1990 - проектант в екип по изготвяне на градоустройствен план на централна градска част на град Бургас.
 • 1990 - заедно със съпругата си арх. Лада Камиларова основава и ръководи проектантска фирма Архинекс ООД. Изпълнява длъжностите водещ архитект и договорни отношения на дружеството.
 • 1993 - 1999 - съдружник и в Строително инвестиционна фирма Атлантик Гама инвест ООД като ръководител проектиране и инвеститорски контрол.
 • От 2003 - член на Камарата на Архитектите в България с пълна проектантска правоспособност.

арх. Лада Камиларова

 • Родена 1958 в София
 • 1981 - дипломира в архитектурния факултет на ВИАС - София, катедра Обществени сгради.
 • 1982 - 1990 - проектант в КНИПИ Софтпроект, дирекция Център.
 • 1990 - съосновател на проектантска фирма Архинекс ООД
 • 1990 до днес - съдружник в Архинекс ООД. Изпълнява длъжностите водещ архитект, авторски контрол и финанси.
 • 1993 - 1999 съдружник и в строително инвестиционна фирма Атлантик гама Инвест ООД на длъжност ръководител Проучване и проектиране.
 • От 2003 - член на Камарата на Архитектите в България с пълна проектантска правоспособност. 2003 – 2007 – член на Комисията по професионална етика на КАБ. От 2007 – заместник председател на Комисията по дисциплинарно производство на КАБ
Философия
Клиенти
Референции
Партньори
Награди