Обемно пространствено оформление и благоустрояване на заводска площадка, Актавис АД, гр. Дупница

Възложител
Обща площ
Статут
Балканфарма АД
30 400 м2
реализация 2011

След събаряне на амортизирани заводски корпуси Възложителят търси не скъпо, но ефективно пластично оформление на пространството. Предвидени са зони за рекреация, техно скулптурни групи, растителност, ефектно осветление, сухи фонтани и др.

Балканфарма Дупница
Балканфарма Дупница
Балканфарма Дупница
Балканфарма Дупница
Балканфарма Дупница
Балканфарма Дупница
Балканфарма Дупница
Балканфарма Дупница
Балканфарма Дупница

Балканфарма
Дупница