Устройване на градски център гр. Сливен

Възложител
Обхват
Статут
Община Сливен
Градски център Сливен
конкурсен проект, втора награда 2004

Проектът решава многостранните задачи за оформление на централната зона, отговарящ на изискването за коренна промяна на градския център с бързо реализуеми и икономически осъществими реализации. Предмет на решението – комуникации, градски площад, паркова зона, площад пред Общината, елемент на градския дизайн, зелена система, паркиране.

Градски център Сливен
Градски център Сливен

Градски център
Сливен