Проект за оформление на дворно пространство към хотелска сграда гр. Созопол

Възложител
Oбща площ
Статут
Туринвест ООД
1 000 м2
в строеж

При археологически разкопки се установява, че през имота преминава стар римски водопровод. По изискване на Националения институт за паметниците на културата, разкритата част от него трябва да се съхрани и експонира в специално изградени за целта изложбени помещения. Заедно с други археологически артефатки то се превръща в част от атракциите на прилежащото пространство, предназначено за летен отдих.

Пространствено оформление Созопол
Пространствено оформление Созопол
Пространствено оформление Созопол
Пространствено оформление Созопол

Пространствено
оформление
Созопол