Архитектурно-градоустройствено и функционално развитие на западното направление

Възложител
Обща площ

Статут
Столична Община
От площад „Независимост” (т.н Ларго) до бул. К.Величков
конкурсен проект, откупка 2001
„Западно направление“ София
„Западно направление“ София
„Западно направление“ София
„Западно направление“ София
„Западно направление“ София
„Западно направление“ София

„Западно
направление“
София