Изграждане, възстановяване и обновяване публичните пространсранства на централната градска част на София

Възложител
Обхват
Статут
Софийска Община
ул. „Граф Игнатиев”, ул. „Солунска”, ул. „6-ти септември”, ул. „Ген. Паренсов”, ул. „Цар Шишман”, пл. „П. Р. Славейков”, пл. „Гарибалди”, пл. „Патриарх Евтимий” и градината пред храма „Св. Св. Седмочисленици” – Зона 2
конкурс 2013

КОНЦЕПЦИЯ:
Самата структура на София е прекрасна - Пешеходецът се движи от градина на градина и от площад на площад, свързани с улици с приятен мащаб, със зеленина и с много разнообразни магазини и заведения.
Една визия за центъра на София е тя да е град, в който се намалява движението на коли и се набляга на движението на пешеходци, колоездачи и градски транспорт. По този начин могат да се използват потенциалите на обществените пространства в града, които вече съществуват. София има потенциал да бъде град с високо качество на живота, предлагащ здравословни условия и безопасни пространства на своите жители и гости. София е град с изявена виталност и разнообразие, които я правят обичан град.
Цялостната концепция за ревитализация на ЗОНА 2 подхожда с респект към исторически развилите се дадености на района.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕЛИ :
Пешеходен град, Иновативен град, Град на споделяне, Елегантен град, Град с простор, Витален град, Град с красива история, Екологичен град.

РЕШЕНИЯ :
Създаване на нов режим на автомобилно движение и паркиране в част от Зоната. Създаване на оптимални условия за движения на пешеходци и автомобилисти. Запазване и доразвиване на традиционни, установили се с времето места за контакти, арт прояви, търговски дейности, рекреация. Ревалоризиране на представителни за града пространства. Овладяване на хаоса на партерните пространства. Подобряване на средата на обитаване по отношение на: шум, вибрации, микроклимат, достъпност.

Зона център София
Зона център София
Зона център София
Зона център София
Зона център София
Зона център София
Зона център София

Зона център
София